MEDELTIDENS KRAFTER.  Album: Ej släppt

Text och musik: Cecilia Säverman


Medeltidens krafter som bultar i min kropp

Medeltidens krafter som skänker små hjärtan hopp

Medeltidens krafter som sjunger i mitt blod

Medeltidens krafter, jag får aldrig nog


Vi hör musiken vandra

I varje andetag

Medeltiden dansar

I våra hjärtans slag


Medeltidens mörker som döljer ditt hjärtas rus

Medeltidens mörker som vakar i varje krus

Medeltidens mörker som söker kropp och själ

Medeltidens mörker, det känner dig nog så väl


Vi hör musiken vandra

I varje andetag

Medeltiden dansar

I våra hjärtans slag


Medeltidens toner som göms uti varje hus

Medeltidens toner som brinner i alla ljus

Medeltidens toner som minns allt var som skett

Medeltidens toner förför varje mänska lätt.


Vi hör musiken vandra

I varje andetag

Medeltiden dansar

I våra hjärtans slag


Medeltidens krafter som bultar i min kropp

Medeltidens krafter som skänker små hjärtan hopp

Medeltidens krafter som sjunger i mitt blod

Medeltidens krafter, jag får aldrig nog


Vi hör musiken vandra

I varje andetag

Medeltiden dansar

I våra hjärtans slag


Medeltiden dansar

I våra hjärtans slag


Gycklargruppen Hyckel