FÖRDOMARNAS FANA. Album: Världshyckelvälde

Text och musik: Cecilia Säverman


Vi är så många fler än ni kan ana

Vi håller våra händer, för vi vet att vi kan mana

till trygghet, frihet och till ro

till samhällen där kärlek gro

Långt ifrån er hysteri för fosterlandets fana

                 

Vi hör er säga frustration, vi vet att ni vill skydda

Med vi och dem och våld vill ni få göra kvinnor trygga

Men se på oss som står här lugnt

Vi vet att rädsla är så tungt

Men kommer kämpa fredens kamp, vi kommer aldrig rygga


Ut på gator går ni nu och sprider propaganda

Ni vill bli fler och starkare, få fördomar att landa

Men vi som alltid kämpar för

Att våldet, hatet en gång dör

Vi står så stadigt i vår kamp, den kommer aldrig stranda


Vi är så många fler än ni kan ana

Vi håller våra händer, för vi vet att vi kan mana

till trygghet, frihet och till ro

till samhällen där kärlek gro

Långt ifrån er hysteri för fördomarnas fana


Gycklargruppen Hyckel